Honorárny konzulát
Luxemburského veľkovojvodstva
v Slovenskej republike


Honorárny konzul
Peter Kriško

Apollo Business Center II
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava

tel.: +421-2-6542 9961
e-mail: luxkonz@krisko.sk

Úradné hodiny
Pondelok od 10:00 hod. do 12:00 hod.
Streda od 10:00 hod. do 12:00 hod.